THE CHARTERS OF THE ABBEY OF YSTRAD MARCHELL

A volume containing the Latin texts of charters relating to the Abbey during the first 250 years of its existence with English translations, together with a detailed, scholarly introduction

Pages:  250

Cyfrol yn cynnwys testun Lladin breinlenni yn ymwneud â'r Abaty yn ystod dwy ganrif a hanner gyntaf ei bodolaeth gyda chyfieithiadau Saesneg, ynghyd â rhagymadrodd manwl ac ysgolheigaidd

250 o dudalennau

£7.50 -