THE BIG WORLD ATLAS IN WELSHATLAS MAWR Y BYD

With stunning photographs of people, places and wildlife, this new atlas provides an exciting look at our world today. With up-to-date flags, fascinating facts and easy-to-read text, The Big World Atlas in Welsh is an ideal first reference book for home and school.

Yn llawn lluniau anhygoel o bobl, lleoedd a bywyd gwyllt, dyma atlas Cymraeg newydd sy'n cynnig golwg gyffrous ar y byd heddiw. Rhwng y baneri lliwgar, y ffeithiau difyr a'r testun darllenadwy, mae Atlas Mawr y Byd yn llyfr gwych ar gyfer y cartref a'r ysgol.

 

 

£12.99 -