THANK YOU CARD - DIOLCH YN FAWRCERDYN DIOLCH - DIOLCH YN FAWR

An individually wrapped card, embellished with a blue star with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  148mm x 148mm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, wedi'i addurno gyda seren glas gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 148mm x 148mm

£2.50 -