BONE CHINA CHRISTMAS JUG - ROBIN (WELSH TAPESTRY)JWG NADOLIG TSIEINA CAIN- ROBIN (BRETHYN CYMREIG)

This fine bone China jug is designed with a fun Welsh lady Christmas Robin on one side and holly berries on the other. Printed on the handle, are the words "Nadolig Llawen" (meaning Happy Christmas in Welsh). The printed image was achieved using pen/ink and acrylic paint. This item is dishwasher and microwave proof.

Jug Height:  3.5"

Mae'r jwg Tsieina cain hwn efo cynllun doniol Robin Nadolig wedi gwisgo fel gwraig Gymreig ar un ochr, ac  aeron chelyn ar yr ochr arall. Wedi'i brintio ar y ddolen ydy'r geiriau "Nadolig Llawen".  Mae'r ddelwedd argraffedig wedi grei gan ddefnyddio pen/inc a phaent acrylig. Allwch chi olchi'r eitem hon mewn peiriant golchi llestri a rhoi mewn microdon.

Uchder y Jwg: 3.5"

£12.00 -