SWAZI CANDLESCANNWYLLAU SWAZI

This set of two floral egg shaped candles are handmade by artisans in Swaziland.  The candles are made using the ancient technique of "Millfiore".  Each of these candles will look a bit different due to their handmade nature - this makes them all the more special!  This is a Fairtrade product.

Size of each Candle:  7.2cm x 5.1cm

Mae'r set hon o ddwy gannwyll flodeuog siâp wy, wedi cael eu gwneud â llaw gan grefftwyr yn Swaziland. Gwneir y cannwyllau gan ddefnyddio'r dechneg hynafol o "Millfiore". Bydd pob un o'r canhwyllau hyn yn edrych ychydig yn wahanol oherwydd natur y ffordd y maent wedi'i wneud - mae hyn yn eu gwneud iddynt i gyd yn fwy arbennig! Mae hwn yn gynnyrch Masnach Deg.

Maint pob Cannwyll: 7.2cm x 5.1cm

£12.00 -