SUNFLOWER MUGMWG BLODAU'R HAUL

This ceramic mug features a pretty sunflower design upon a white mug with a peach rim. The perfect gift for your loved one.  Capacity 350ml.  Suitable for microwave or dishwasher use.

Mug Dimensions:  9.5cm x 8.8cm

Mae'r mwg cerameg hwn wedi'i brintio efo darlun bert o blodau'r  haul ar fwg gwyn efo ymyl lliw eirin gwlanog.  Yr anrheg berffaith ar gyfer eich cariad. Allwch defnyddio mewn microdon a beiriant golchi llestri .

Dimensiynau Mwg: 9.5cm x 8.8cm

£5.95 -