STAINLESS STEEL WATER BOTTLE - RED LOVE HEART DESIGNPOTEL DŴR DUR - DYLUNIAD CALONNAU COCH

The perfect flask keeping your drink warm for 12 hours or cold for 24 hours.  With double steel-walled insulation and a vacuum sealed cap. Fantastic for tea, coffee or soup as well as cold drinks. A fantastic gift for any occasion. To clean, rinse out and dry thoroughly after use. This item is not dishwasher, microwave or freezer safe.

Capacity: 400ml Height:  24cm

Y fflasg berffaith sy'n cadw eich diod yn gynnes am 12 awr neu'n oer am 24 awr. Gyda waliau dur dwbl a chap wedi'i selio dan wactod. Gwych ar gyfer te, coffi a chawl yn ogystal â diodydd oer. Anrheg wych ar gyfer unrhyw achlysur. I lanhau, rinsiwch allan a sychu'n drylwyr ar ôl ei ddefnyddio. Nid yw'r eitem hon yn addas i beiriant golchi llestri, microdon na'r rhewgell.

Capasiti: 400ml Uchder: 24cm

£15.99 -