ST DAVID'S DAY CARDCERDYN DYDD GŴYL DEWI

An individually wrapped card, embellished with a yellow tassle,with the words "Cyfarchion ar Ddydd Gŵyl Dewi" (Greetings on St David's Day), with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  15cm x 15cm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, efo thasel melyn a'r geiriau "Cyfarchion ar Ddydd Gŵyl Dewi",  gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 15cm x 15cm

£2.65 -