SPRINGWATCH (JUNIOR BIRDWATCHING) - GIFT IN A TIN

Encourage a love and interest in garden birds with the Junior Bird Watching Kit.  The decorated green tin contains the following:- 6×30 magnification binoculars, camouflage net, bird spotter sheet, stickers, sketch pad, pencil and instructions.

Children can create a hide from the camouflage net then use the binoculars to watch the birds in the garden.  Using the stickers provided in this kit they can see how many species they can identify on the spotter sheet.  Recommended Ages 6 +.  Designed in the UK.

Springwatch is a BBC owned brand – the product is distributed in the UK under licence.

Annogwch diddordeb mewn adar yr ardd gyda'r "Junior Bird Watching Kit". Mae'r tun gwyrdd yn cynnwys y canlynol: - Ysbienddrych sydd yn chwyddo 6 × 30, rhwyd cuddio, taflen gwylio adar, sticeri, pad braslunio, pensil a chyfarwyddiadau.

Gall plant greu cuddfan adar gan ddefnyddio'r rhwyd cuddio yna defnyddio'r ysbienddrych i wylio'r adar yn yr ardd. Gan ddefnyddio'r sticeri a ddarperir yn y pecyn hwn, gallant weld faint o adar gallant adnabod ar y daflen gwylio. Oedran a Argymhellir 6 +. Cynlluniwyd yn y DU.

Mae "Springwatch" yn frand sy'n eiddo BBC - mae'r cynnyrch yn cael ei ddosbarthu yn y DU o dan drwydded.

£11.99 -