SNAPRIF - CARD GAMESNAPRIF - GÊM CARDIAU

Using words and images from one through to ten, this card game will help children to learn to count and  improve their number skills. This pack contains 40 colourful cards.  For age 2-6 years.

Gan ddefnyddio geiriau a delweddau o un trwy i ddeg, mae'r gem cardiau hyn yn ardderchog i helpu plant i ddysgu i gyfru ac i wella eu sgiliau rhifo. Mae'r pecyn yn cynnwys 40 o gardiau lliwgar. I oedran 2-6.

£3.30 -