SNAP IN WELSH - CARD GAMESNAP YN GYMRAEG - GÊM CARDIAU

Every child loves playing traditional card games, these Snap cards feature everyday objects such as apples and bananas.  Delightfully illustrated with Jo Litchfield's hand-made model characters, this game will enrapture very young children, and make a superb gift.  Contains 50 cards, including instructions.

Mae pob plentyn yn hoffi chwarae gemau cardiau traddodiadol, mae'r cardiau Snap hyn yn dangos gwrthrychau pob dydd fel afal a banana. Wedi'i haddurno ar y blaen efo cymeriadau model hyfryd gan Jo Litchfield, bydd y gem hyn yn ardderchog i blant ifanc, a hefyd yn gwneud anrheg hyfryd. Mae'r pecyn yn cynnwys 50 o gardiau, a hefyd cyfarwyddiadau.

£5.99 -