LIZZIE SPIKES CHRISTMAS CARDS - ROBIN GOCHCARDIAU NADOLIG LIZZIE SPIKES - ROBIN GOCH

Pack of 6 Christmas cards with envelopes designed by Aberystwyth artist - Lizzie Spikes. This pack of Christmas cards includes 6 identical designs.  Each card measures 10cm x 10cm. The cards have been left blank inside for you to write your own message.  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Pecyn o 6 cerdyn Nadolig gydag amlenni wedi'i dylunio gan arlunydd o Aberystwyth - Lizzie Spikes.  Mae'r set hon o gardiau Nadolig Cymreig, yn cynnwys 6 dyluniad o'r un fath.  Mae pob cerdyn yn mesur 10cm x 10cm.   Mae'r cardiau wedi cael eu gadael yn wag tu fewn i chi ysgrifennu neges eich hunan.  Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£6.00 -