SLATE COASTER - MAMGU ORAU YN Y BYDMAT DIOD LLECHEN - MAMGU ORAU YN Y BYD

This beautiful Slate Coaster, has the words "Mamgu Orau yn y Byd" (Best Grandmother in the World) and the Welsh Dragon printed on the front, and a protective pad fitted to the back

Approx dimensions:  8.5cm

Mae'r mat diod hyn, efo'r geiriau "Mamgu Orau yn y Byd" a'r Ddraig Goch  wedi'i argraffu ar y llechen, ac mae pad amddiffynnol wedi'i ffitio i'r waelod.

Mesuriadau tua:  8.5cm 

£2.25 -