SLATE COASTER - DISGLED MAMGUMAT DIOD LLECHEN - DISGLED MAMGU

This beautiful Slate Coaster, has the words "Disgled Mamgu" (Gran's Cuppa) and the Welsh Dragon printed on the front, and a protective pad fitted to the back

Approx dimensions:  8.5cm

Mae'r mat diod hyn, efo'r geiriau "Disgled Mamgu" a'r Ddraig Goch  wedi'i argraffu ar y llechen, ac mae pad amddiffynnol wedi'i ffitio i'r waelod.

Mesuriadau tua:  8.5cm 

£2.25 -