SARAH BUNTON CHOCOLATES - 12 LUXURY CHOCOLATE TRUFFLE SELECTIONSIOCLED SARAH BUNTON - DEWIS O 12 TRWFFL SIOCLED MOETHUS

Award Winning Welsh Chocolatier Sarah Bunton, works from her chocolate workshop in the popular tourist spot of Devil's Bridge, near Aberystwyth, Ceredigion.  She produces ranges of chocolates that are perfect for chocolate shops or fine food outlets.

This luxury chocolate Truffle selection of handmade milk, white and dark chocolates, features a  mixture of fine flavours.  This product is made in Wales.

Mae Sarah Bunton, Chocolatier gwobrwyol, yn gweithio o'i gweithdy siocled yn y fan twristiaeth boblogaidd o Bont ar Fynach, ger Aberystwyth, Ceredigion. Mae'n cynhyrchu amrywiaeth o siocledi sy'n berffaith ar gyfer siopau siocled neu siopau bwyd.

Mae'r bocs o Trwffl siocled moethus hwn yn cynnwys siocledi llaeth, gwyn a thywyll, efo cymysgedd o flasau cain.  Gwneir y cynnyrch hwn yng Nghymru.

£10.99 -