SANTES DWYNWEN CARD - I'R UN DWI'N CARU AR DDYDD Y CARIADONCERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - I'R UN DWI'N CARU AR DDYDD Y CARIADON

An individually wrapped card, with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  150mm x 150mm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 150mm x 150mm

£2.20 -