SANTES DWYNWEN CARD - DYDD SANTES DWYNWEN HAPUSCERDYN SANTES DWYNWEN - DYDD SANTES DWYNWEN HAPUS

An individually wrapped card with matching envelope, embellished with synthetic gems.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  18cm x 13cm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen, addurnwyd â gemau synthetig .  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 18cm x 13cm

£1.75 -