SANTES DWYNWEN CARD - CARU CHDICERDYN SANTES DWYNWEN - CARU CHDI

An individually wrapped card with matching envelope.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  15cm x 15cm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen.  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 15cm x 15cm

£2.20 -