SANTES DWYNWEN CARD - DYDD SANTES DWYNWEN HAPUSCERDYN SANTES DWYNWEN - DYDD SANTES DWYNWEN HAPUS

An individually wrapped card with matching envelope.   This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  18cm x 13cm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen.  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 18cm x 13cm

£1.75 -