SANTES DWYNWEN CARD - CAIAD FY MYWYDCERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARIAD FY MYWYD

An individually wrapped card, with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  150mm x 150mm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 150mm x 150mm

£2.65 -