SANTES DWYNWEN CARD - CARU TICERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARU TI

An individually wrapped card, with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  12.5cm x 12.5cm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 12.5cm x 12.5cm

£2.20 -