SALI MALI SOCKSSANAU SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

A colourful pair of children's socks featuring the beloved character Sali Mali.  For children one to four years of age.  Made from 78% Cotton, 16% Polyamide, 6% Spandex.

Sock Size:  11-12cm

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Mae'r pâr o sanau hyfryd hyn i blant, efo llun o'r cymeriad annwyl Sali Mali. Ar gyfer plant bach blwydd i bedair oed. Wedi eu gwneud o 78% Cotwm; 16 Polyamide; 6% Spandex.

Maint y sanau:  11-12cm

£3.99 -