SALI MALI POSTER - YR WYDDOR

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

This poster shows the Welsh alphabet, featuring the popular children's characters Sali Mali and Jac y Jwc. Ideal for young children.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Poster yr wyddor Gymraeg, gyda'r cymeriadau adnabyddus a phoblogaidd, Sali Mali a Jac y Jwc. Delfrydol ar gyfer plant bach.

£2.99 -