SALI MALI POSTERPOSTER SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

This A3 poster features the cover of the popular volume in a highly successful reading series relating the story of Sali Mali and her friends, which was first published in 1969.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Mae'r poster A3 hyn yn dangos clawr y llyfr boblogaidd mewn cyfres ddarllen lwyddiannus iawn yn adrodd hanes Sali Mali a'i ffrindiau, cyhoeddwyd gyntaf yn 1969.

£2.99 -