SALI MALI DVDDVD SALI MALI

Join Sali Mali and her friends Jac Do, Tomos Caradog and Jaci Soch in their animated tales. 14 episodes full of fun and mischief. Length: approx. 65 minutes. This is a Welsh Language DVD, featuring the voices of Rhys Ifans and Cerys Matthews.

Ymunwch â Sali Mali a'i ffrindiau Jac Do, Tomos Caradog a Jaci Soch yn eu straeon animeiddiedig. 14 pennod yn llawn hwyl a drygioni. Hyd: tua 65 munud. Mae'r DVD hyn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn cynnwys llaisiau Rhys Ifans a Cerys Matthews.

£5.99 -