SALI MALI DOLLDOLI SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June, Sali Mali will be celebrating her 50th birthday!

Sali Mali is one of Wales's favourite children's characters, a beloved character from Pentre Bach. This delightful doll measures 36cm in height.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig.  Ar Fehefin 19 mi fydd Sali Mali yn dathlu ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Mae Sali Mali yn un o hoff gymeriadau plant Cymru, cymeriad annwyl o Bentre' Bach. Mae'r doli hyfryd hyn yn mesur 36cm o uchder.

£14.99 -