SALI MALI CHILDREN'S DINING SETSET LLESTRI PLANT SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June, Sali Mali will be celebrating her 50th birthday!

This delightful dining set for children contains a plate, bowl, cup, spoon and fork and features Sali Mali, the beloved character from Pentre Bach.  Made from natural bamboo fibre and is Dishwasher safe.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar Fehefin 19 mi fydd Sali Mali yn dathlu ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Mae'r set llestri hyfryd hon i blant yn cynnwys plât, powlen, cwpan, llwy a fforc wedi'i addurno efo lluniau Sali Mali, y cymeriad annwyl o Bentre’ Bach. Wedi'i wneud o ffibr bambŵ naturiol ac yn ddiogel i roi mewn peiriant golchi llestri.

£14.99 -