SALI MALI BOOKLLYFR SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June, Sali Mali will be celebrating her 50th birthday!

This is a  new edition of a popular volume in a highly successful reading series relating the story of Sali Mali, the loveable character who welcomes Jac Do to her home; for children aged 5-7 years. First published in 1969.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar Fehefin 19 mi fydd Sali Mali yn dathlu ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Mae'r llyfr hwn yn argraffiad newydd o gyfrol boblogaidd mewn cyfres ddarllen lwyddiannus iawn yn adrodd hanes Sali Mali, y cymeriad hoffus sy'n croesawu Jac Do i'w chartref; i blant 5-7 oed. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1969.

£3.99 -