SALI MALI BIRTHDAY CARD - AGE 1CERDYN PENBLWYDD SALI MALI - OEDRAN 1

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

An individually wrapped card, featuring a picture of Sali Mali, the beloved character from Pentre Bach, and the words "Pen Blwydd Hapus" (Happy Birthday), with an orange envelope.  Inside the card is the greeting "Pen Blwydd Hapus" and a picture to colour.

Card size:  13.5cm x 13.5cm

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, efo llun o Sali Mali, y cymeriad annwyl o Bentre’ Bach, efo'r geiriau "Pen Blwydd Hapus", gydag amlen oren. Mae'r cerdyn hwn efo'r cyfarchiad "Pen Blwydd Hapus" a llun i liwio.

Maint y cerdyn: 13.5cm x 13.5cm

£1.75 -