SALI MALI APRONFFEDOG SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June, Sali Mali will be celebrating her 50th birthday!

This delightful children's apron features Sali Mali, the beloved character from Pentre Bach.  Made from a Polyester/Cotton mix.  Suitable for children aged 3-6 years.

Item Size:  55cm x 45cm

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar Fehefin 19 mi fydd Sali Mali yn dathlu ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Mae'r ffedog hon wedi'i wneud o gymysgedd o polyester a chotwm ac wedi'i addurno efo llun o Sali Mali, y cymeriad annwyl o Bentre’ Bach. Yn addas i blant oedran 3-6.

Maint yr Eitem: 55cm x 45cm

£7.99 -