RRBVEƎTNƧOA - CD JOHN HARVEY

In 2003, a wax cylinder containing a unique recording of a short speech by Evan Roberts, the charismatic figurehead of the Welsh religious revival of 1904-5, was deposited at the National Screen and Sound Archive of Wales, Aberystwyth. The cylinder had been broken into eleven pieces. After a painstaking restoration by an American dentist, it was able to be played during the centenary of the revival. Against the insistent noise of surface clicks and crackles and the rhythm of the stylus as it ploughs through the spinning furrows, the febrile voices of Roberts and a small choir of male singers are discernable. A digitized version of the recording was prepared by a sound studio in Pasadena, California and the British Library, London.

R R B V E Ǝ T N Ƨ O A is the first release in The Aural Bible series. It is a sonic art intervention into, and engagement with, this sound document. The work (divided into twelve pieces) further extends the process by which Evan Roberts’ voice has been subjected to audio recording and playback technologies. The wax cylinder’s sound is re-recorded, recomposed, rearticulated, sampled, and transcribed. In this way, the audio material is fractured once again. The project is a collaboration between The National Screen and Sound Archive of Wales and the School of Art, Aberystwyth University. The CD album is released by, and available from, the National Library of Wales.

The album was made possible with funding from the Arts Council of Wales.

Yn 2003, gaeth silindr cwyr yn cynnwys recordiad unigryw o araith fer gan Evan Roberts, y blaenddelw carismataidd y diwygiad crefyddol yng Nghymru 1904-5, ei adneuo yn y Archif Sgrin a Sain Cymru, Aberystwyth. Roedd y silindr wedi'i dorri yn un ar ddeg darn. Ar ôl adfer gofalus gan ddeintydd Americanaidd, roedd yn gallu ei chwarae yn ystod canmlwyddiant y diwygiad. Yn erbyn y sŵn taer o chleciau, a rhythm y stylus,  mae lleisiau s o Evan Roberts a chôr bach o gantorion gwrywaidd yn dirnadwy. Mae fersiwn digidol o'r recordiad wedi ei baratoi gan stiwdio sain yn Pasadena, California a'r Llyfrgell Brydeinig, Llundain.

R R B V E Ǝ T N Ƨ O A yw'r datganiad cyntaf yn y gyfres The Aural Bible. Mae'n ymyriad sonig celf.  Mae'r gwaith wedi ei rannu'n ddeuddeg darn, yn ymestyn y broses ymhellach  lle mae llais Evan Roberts wedi bod yn destun i dechnolegau recordio a chwarae sain. Mae sain y silindr cwyr wedi cael ei ail-gofnodi a trawsgrifio. Yn y modd hwn, mae'r deunydd sain yn torri unwaith eto. Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng yr Archif Sgrin a Sain ar Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth. Mae'r CD wedi cael ei ryddhau gan, ac ar gael o’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r albwm wedi gwneud gyda chyllid gan y Cyngor Celfyddydau.

£5.00 -