ATHRAWES ARBENNIG - TOTE BAGATHRAWES ARBENNIG - BAG TOTE

This bag is nice and light and will fold up neatly to pop inside your handbag.  The bag features the words "Athrawes Arbennig" (Special Teacher) and an apple emblem.

Bag Size: 37cm x 40cm with long handles.

Mae'r bag hyfryd hwn yn ysgafn a bydd yn plygu i fyny yn daclus i'ch bag llaw. Efo'r geiriau "Athrawes Arbennig" a llun afal.

Maint y Bag: 37cm x 410m gyda dolennau hir. 

£9.50 -