RED BORDEAUX (BLACK BACKGROUND) - UNMOUNTED LIMITED EDITION PRINT - RHYS BEVAN JONESBORDEAUX COCH (CEFNDIR DU)- PRINT RHIFYN CYFNGEDIG HEB EU MOWNTIO - RHYS BEVAN JONES

Bordeaux Coch (Red Bordeaux) - This Limited Edition digital pen and ink print shows a sea of red shirted supporters in Bordeaux for Wales' first football match of Euro 2016.

Rhys works and researches in the field of psychiatry in Cardiff, but has also gained some successes in the art world. He is interested in the relationship between psychology/psychiatry and the visual world, and much of his work is based on themes such as mental states and disorders and identity. He has exhibited in London and Wales, including the National Eisteddfod and the 'Association of Illustrators' (UK) annual exhibitions, and has received a number of commissions for publications which have been distributed throughout the country. Rhys has studied in art colleges such as Central St Martins and Kingston University, London - where he graduated with a first class degree - and is now investigating the use of illustrations and multimedia further in research, therapy and education for patients, medics and the general public.

Size of Print:  37cm x 27cm

Bordeaux Coch (Red Bordeaux) - Mae'r print rhifyn cyfyngedig pen ag inc digidol hyn yn dangos y môr coch o gefnogwyr yn Bordeaux ar gyfer gem peldroed gyntaf Cymru, Ewros 2016.

Mae Rhys yn gweithio ac ymchwilio yn seicatryddiaeth yng Nghaerdydd, ond hefyd wedi profi llwyddiant yn y byd celf. Mae ganddo ddiddordeb yn y berthynas rhwng seicoleg/seicatryddiaeth a'r byd gweledol, ac mae ei argraffiadau yn seiliedig ar themâu fel cyflwr a salwch meddwl a hunaniaeth. Mae wedi arddangos ei waith yn Llundain a Chymru, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol ac arddangosfa flynyddol 'Association of Illustrators' Prydain, ac wedi derbyn nifer o gomisiynau ar gyfer cylchgronau a llyfrau dros y blynyddoedd. Mae wedi astudio yng ngholegau celf megis St Martins a Kingston yn Llundain - gan dderbyn gradd dosbarth cyntaf yno - ac yn awr yn ymchwilio'r defnydd o ddarluniau a 'multimedia' yn y byd ymchwil, therapi ac addysg ar gyfer cleifion, myfyrwyr meddygol, a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Maint y Print:  37cm x 27cm

£40.00 -