RHANNU'R HEN GYFRINACHAU - CD

Rhannu’r Hen Gyfrinachau (“Sharing the old secrets”) is a compilation album featuring female artists who were prominent on the Welsh popular music scene between 1965-1975 and who recorded 7“singles on the Cambrian, Wren, Welsh Teldisc and Sain labels. Towards the late 60's, Wales saw a flurry of enthusiasm on the Welsh pop scene.

Some of the artists on this album are still singing, recording and performing, others have moved on and sadly some are no longer with us, but what we do have is an album that once again brings songs and artists from that prolific musical decade in Wales back into the limelight so that a new generation can listen and enjoy the original recordings on CD.

Mae Rhannu'r Hen Gyfrinachau yn albwm sy'n cynnwys artistiaid benywaidd a oedd yn amlwg ar yr olygfa gerddoriaeth boblogaidd o Gymru rhwng 1965-1975 ac a recordiodd ar labeli Cambrian, Wren, Welsh Teldisc a Sain. Tua diwedd yr 60au, gwelodd Cymru brwdfrydedd ar olygfa pop Cymru.

Mae rhai o'r artistiaid ar yr albwm hwn yn dal i ganu, recordio a pherfformio, mae eraill wedi symud ymlaen ac, yn anffodus, nid yw rhai mwyach gyda ni, ond yr hyn sydd gennym ni yw albwm sy'n dod â chaneuon ac artistiaid o'r ddegawd gerddorol hynod yng Nghymru unwaith eto yn ôl i'r amlygrwydd fel y gall cenhedlaeth newydd wrando a mwynhau'r recordiadau gwreiddiol ar CD.

£9.99 -