REED DIFFUSER - "CARIAD"

This reed diffuser offers a long-lasting scent, keeping your home fragranced for up to 12 weeks.  With a blend of saffron, cedarwood and vanilla.  To use, unscrew the collar and remove the seal, replace the collar and insert the reeds. Allow 48 hours for the fragrance to fill the room with scent. For a stronger scent use all of the reeds and turn daily. For a more subtle scent use fewer reeds and turn less often.  Handmade in Wales.

Mae'r "diffuser" hyn yn efo arogl parhaol, sydd yn cadw eich cartref yn arogli'n braf hyd at 12 wythnos. Gyda chymysgedd o saffrwm, coed cedr a fanila. I ddefnyddio, tynnwch y coler a chael gwared ar y sêl, ail osodwch y coler a mewnosodwch y cawn. Arhoswch tua 48 awr i'r arogl lenwi'r ystafell. Am fwy o arogl, defnyddiwch y cawn i gyd a throi bob dydd. Ar gyfer arogl mwy cynnil, defnyddiwch lai o gawn a throi yn llai aml. Wedi'i wneud â llaw yng Nghymru.

£16.00 -