CANDLE IN GLASS JAR - "CRACKLING LOG"CANNWYLL MEWN JAR GWYDR - "CRACKLING LOG"

Fill your home with the scent of this "Crackling Log" candle - warm cedar blends with incense, patchouli, musk and vanilla.  Made from 100% Soya Wax.  Handmade in Wales.  The candle comes in a glass jar with a silver coloured lid.  Burn time of 45 - 50 hours.

Llenwch eich cartref gydag arogl y gannwyll "Crackling Log" hwn - cyfuniad o cedar twym, wedi'i cyfuno ag arogl, incense, patchouli, musk a vanilla. Wedi'i wneud o 100% Cwyr Soia. Wedi'i wneud â llaw yng Nghymru. Daw'r gannwyll mewn jar wydr gyda chaead lliw arian. Amser llosgi 45 - 50 awr. 

£11.00 -