PROPHECIES FROM THE BOOK OF TALIESIN

In this sequel to 'Legendary Poems from the Book of Taliesin' Professor Marged Haycock edits, translates and interprets ten allusive poems that survey the past successes and failures of the Welsh people and foretell their final victory

Yn y dilyniant i 'Legendary Poems from the Book of Taliesin', mae Athro Marged Haycock yn golygu, cyfieithu ac yn dehongli deg o gerddi awgrymog sy'n arolygu'r llwyddiannau a methiannau'r bobl Cymru yn y gorffennol ac yn rhagweld eu buddugoliaeth derfynol

£25.00 -