POSTER - CYMDEITHAS YR IAITH

This poster features an image reproduced by kind permission of Cymdeithas yr Iaith - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. 

Poster Size: 42cm x 30cm

Mae'r poster hwn efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Cymdeithas yr Iaith - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. 

Maint y Poster: 42cm x 30cm

£4.95 -