POPPY EARRINGS (LARGE WITH GOLD DETAILING) (CLIP ON)CLYSTDLYSAU PABI (EFO MANYLION AUR MAINT MAWR) (CLIP ON)

These large handcrafted enamel poppy earrings have been finished in a rhodium plating and set with Swarovski ‘black diamond’ crystals.  These stunning poppies will be a timeless memento of the centenary of The Great War of 1914-1918, and Remembrance Sunday - to be worn and enjoyed, and treasured for many years to come.

Mae'r clustdlysau hyn wedi'u gwneud â llaw ac wedi'u orffen mewn rhodiwm a'u osod â chrisialau Swarovski 'diemwnt du'. Bydd y pabi trawiadol hwn yn gof di-oed o ganmlwyddiant Y Rhyfel Mawr 1914-1918, a Sul y Cofio - i'w wisgo a'i fwynhau am flynyddoedd i ddod.

£16.00 -