POPPY BROOCH (MEDIUM FOUR PETAL DESIGN)BATHODYN PABI (CYNLLUN PEDWAR PETAL MAINT CANOLOG)

This medium sized handcrafted enamel poppy brooch has been finished in a rhodium plating and set with Swarovski ‘black diamond’ crystals.  This stunning poppy will be a timeless memento of the centenary of The Great War of 1914-1918, and Remembrance Sunday - to be worn and enjoyed, and treasured for many years to come.  With a safety pin style backing.

Mae'r bathodyn Pabi maint canolog hyn wedi'u gwneud â llaw ac wedi'u orffen mewn rhodiwm a'u osod â chrisialau Swarovski 'diemwnt du'. Bydd y pabi trawiadol hwn yn gof di-oed o ganmlwyddiant Y Rhyfel Mawr 1914-1918, a Sul y Cofio - i'w wisgo a'i fwynhau am flynyddoedd i ddod.  Gyda chefn arddull pin diogelwch.

£18.95 -