POOR LAW RECORDS FOR FAMILY HISTORIANS

Poor Law Records are the most important records of a Parish after Parish Registers. Through them, we can discover ancestors who were 'paupers', who were helped through the Poor Law as well as ancestors who were Poor Law officers.  In this book, the author describes many of the Poor Law records that may have survived and where to find them as well as other organizations who helped to relieve families in desperate need.

Pages:  63

Cofnodion Deddf y Tlodion yw'r rhai pwysicaf i Blwyf ar ôl Cofrestri Plwyf. Trwyddynt, gallwn ddarganfod hynafiaid a oedd yn dlodion a gafodd eu helpu drwy'r Ddeddf y Tlodion yn ogystal â hynafiaid a oedd yn swyddogion Deddf y Tlodion. Yn y llyfr hwn, mae'r awdur yn disgrifio llawer o'r cofnodion Deddf y Tlodion sydd wedi goroesi, a ble i ddod o hyd iddynt, yn ogystal â sefydliadau eraill sydd wedi helpu teuluoedd mewn angen dybryd.

63 o Dudalennau

£5.95 -