POEM CARDS & ENVELOPES - FERN HILLCARDIAU CERDD AC AMLENNI - FERN HILL

These beautiful, high-quality poem cards features the iconic artwork of Sue Shields, originally created in the 1970's for the Welsh Arts Council Poster Poem collection. The cards illustrate the poem "‘Fern Hill by Dylan Thomas" and contains the full poem inside. The reverse of the cards also feature  biographical details of the poet and a brief appraisal of the poem, each written by Meic Stephens.  The cards are suitable for any occasion, and have a space inside for your own message.  Pack contains five greetings cards and envelopes.

Card size: 15cm x 15cm

Mae'r cardiau cerdd hardd yma yn dangos gwaith celf eiconig gan Sue Shields a grëwyd yn wreiddiol yn y 1970au i'r casgliad cerdd posteri Cyngor y Celfyddydau Cymraeg. Mae'r cardiau yn dangos y gerdd "‘Fern Hill gan Dylan Thomas" ac yn cynnwys y gerdd llawn tu fewn. Ar gefn y cardiau, mae'n dangos manylion bywgraffyddol o'r bardd a gwerthusiad byr o'r gerdd, wedi'i ysgrifennu gan Meic Stephens. Mae'r cardiau yn addas ar gyfer unrhyw achlysur, efo lle y tu fewn ar gyfer neges eich hun. Mae'r pecyn yn cynnwys pum cerdyn cerdd ac amlenni.

Maint y Cerdyn:  15cm x 15cm

£9.99 -