PLECTRUM - SAINPLECTRWM - SAIN

This plectrum features an image reproduced by kind permission of Sain - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. This item is exclusive to the National Library of Wales.

Mae'r plectrwm hwn efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Sain - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

£1.95 -