PETE DAVIS - IN WILDWOOD

Welsh photographer Pete Davis' work is shows a series of images of forests, marking the changes worked by time, weather and human intervention. This is not a vision of the green splendour or the dark mystery of the forest, but rather the intimacy and subtlety marked by change and time.

This book coincides with the Pete Davis:  Observations, Collections, Recollections.  A Lifetime in Photography exhibition held in the Gregynog Gallery at the National Library of Wales 4/3/17 - 17/6/17. This is a major retrospective exhibition of photographs spanning 60 years, along with new work highlighting the photographer's lifelong fascination with particular aspects of the world around us.

Mae gwaith ffotograffydd Cymreig Pete Davis yn cael eu dangos fel cyfres o ddelweddau o goedwigoedd, yn marcio'r newidiadau a weithir dros amser, y tywydd ac ymyrraeth ddynol. Nid yw hyn yn weledigaeth o ysblander gwyrdd neu ddirgelwch tywyll y goedwig, ond yn hytrach yr agosatrwydd a chynildeb wedi'i farcio gan newid ac amser.

Mae'r llyfr hwn yn cyd-fynd â'r arddangosfa Pete Davis: Observations, Collections, Recollections. A Lifetime in Photography a gynhaliwyd yn Oriel Gregynog yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru 4/3/17 - 17/6/17. Mae hon yn arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy'n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd gydag agweddau penodol o'r byd o'n cwmpas.

£19.99 -