PENCIL TIN - KYFFIN WILLIAMS (SUNSET OVERANGLESEY)TUN PENSILIAU - KYFFIN WILLIAMS (SUNSET OVER ANGLESEY)

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings.  The National Library has reproduced this pencil tin, featuring Sunset over Anglesey - the last oil painting created by the artist.  Inside you will find 12 high quality pencils, each topped with an erasure.  This item is exclusive to the National Library of Wales shop.

Size: 21cm x 6.5cm x 3cm.

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad nodedig o ddyfrlliwiau gwreiddiol, lluniau a phaentiadau olew gwreiddiol Syr Kyffin Williams. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r tun pensiliau hwn, sydd yn dangos Sunset over Anglesey - y llun olew olaf a grëwyd gan yr arlunydd. Y tu mewn byddwch yn dod o hyd i 12 pencil o ansawdd uchel efo rwber ar ben pob un.  Mae'r eitem hyn yn unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint: 21cm x 6.5cm x 3cm

£9.99 -