"PENBLWYDD HAPUS" BUNTING - AEROPLANES AND DIGGERSBYNTING PENBLWYDD HAPUS - AWYRENNAU A THYRCHWYR

Using her unique style, Lizzie has produced this pack of 30 colourful Birthday flags featuring Aeroplanes and Diggers.  Each card triangle measures 15cm with two holes at the top to thread the ribbon through.  Ribbon supplied.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu pecyn hyn o 30 cerdyn lliwgar Penblwydd efo lluniau Awyrennau a Thyrchwyr. Mae pob triongl yn mesur 15cm gyda dau dwll i edafu rhuban drwyddo. Rhuban a gyflenwir.

£10.00 -