PATAGONIA - DVDPATAGONIA - DVD

Patagonia narrates the journeys of two women one looking for her past, the other for her future. The film cuts between their stories, in which one of them travels south to north through the Welsh springtime and the other east to west through the Argentine autumn.  Starring: Matthew Rhys, Nia Roberts and Duffy.  A road movie for romantics, Patagonia is a film of intimate moments that play out against the sweeping panoramic landscapes, complemented by a hauntingly beautiful soundtrack. Directed by Marc Evans. Suitable for persons 15 years and over.

DVD Running Time:  118 minutes

Mae Patagonia yn adrodd stori dwy fenyw, un yn edrych am eu gorffennol a'r llall yn edrych am eu dyfodol. Mae'r ffilm yn torri rhwng y ddwy stori, efo un yn teithio o'r De i'r Gogledd trwy Gymru yn y Gwanwyn, a'r llall yn teithio o'r Dwyrain i'r Gorllewin trwy'r Ariannin yn yr Hydref. Yn serennu Matthew Rhys, Nia Roberts a Duffy. Ffilm i ramantwyr, mae Patagonia yn ffilm efo eiliadau agos sy'n chwarae allan yn erbyn tirweddau panoramig, wedi'i ategu efo trac sain swynol. Wedi'i chyfarwyddo gan Marc Evans. Yn addas i bersonau o 15 blynedd a drosodd.

Amser Rhedeg y DVD: 118 munud

£11.99 -