PASTAI TOMOS CARADOG

This book follows a likeable character called Tomos Caradog.  A new edition of a classic story for young children. First published in 1969 by Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Mae'r llyfr hyn yn sôn am y cymeriad hoffus, Tomos Caradog.  Argraffiad newydd o stori glasurol i blant bach.  Cyhoeddwyd gyntaf yn 1969 gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion.

£3.25 -