PAN FYDDAF YN FAWR, DWI EISIAU CHWARAE DROS GYMRU

You step out of the tunnel. Banners ripple through the air while the crowd chants your name. You're on the pitch...at your favourite club! Are you the biggest fan? Do you dream of being their next star player? Then this story is for you!

Rydych yn camu o'r twnnel, mae baneri yn chwifio ar yr awel ac mae'r dorf yn llafarganu eich enw. Rydych ar gae chwarae eich hoff dîm Rygbi! Ai chi yw'r cefnogwr pennaf? Ai chi fydd seren nesaf y clwb? Dyma'r llyfr i freuddwydiwr fel chi!

£6.99 -