O'R PEDWAR GWYNT

A new periodical about books from Wales and beyond, comprising critical and creative work - articles, reviews, stories and poems. It will question and challenge, and is aimed at all who are interested in opinions, in books and in our complex, indescribable world. Appearing three times a year, additional material may be viewed weekly on the website www.pedwargwynt.cymru

Cylchgrawn newydd am lyfrau o Gymru a thu hwnt, yn cynnwys gwaith beirniadol a chreadigol, yn erthyglau, adolygiadau, straeon a cherddi. Mae'n holi ac yn herio, ac fe'i anelwyd at bawb sy'n ymddiddori mewn syniadau, mewn llyfrau ac yn ein byd cymhleth, diddorol. Bydd yn ymddangos deirgwaith y flwyddyn, gyda deunydd pellach i'w weld yn wythnosol ar wefan www.pedwargwynt.cymru

£4.95 -